KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2019

ORTAK
PERAKENDE ALANINDA

Karşıdan Yükleyin

MULTI’NİN TAAHHÜTLERİ

PAYDAŞLARIMIZ İÇİN KALICI
DEĞERİ NASIL OLUŞTURUYORUZ?

 ETKİN GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

  •  Uluslararası ve ulusal mevzuata uyum sağlamak ve çevresel ayak izimizi azaltmak amacıyla, 2015 ile 2025 yılları arasında enerji yoğunluğumuzu ve buna bağlı karbon emisyonlarımızı %20 oranında azaltmayı hedefliyoruz.
  • Çevresel etkimizi yapısal düzeyde yönetmemize yardımcı olacak ve çalışanlarımızı verimli bir şekilde nasıl çalışacakları konusunda eğitmeye hizmet edecek yönetilen portföyümüzün tamamı için yakın zamanda bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayacağız.
  • Hem yerel ekiplerin hem de yönettiğimiz mülklerin gelecekteki herhangi bir olayı ele almak için iyi donanımlı olmasını sağlayarak, 2020 yılına kadar her mülk için kriz yönetimi planımızı güncelleyecek ve ilgili tüm çalışanlara eğitim sağlayacağız.

MÜŞTERİLERİMİZİ ANLAMA VE ONLARA HİZMET SAĞLAMA

  • Müşterilerimizin (gelecekteki) ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı hedeflediğimizden, müşteri deneyimini ve operasyonlarımızın etkinliğini hem izlemek hem de iyileştirmek için tek tip araçlar geliştirecek ve devreye alacağız.
  • Mukimlerle daha iyi bağlantı kurmak ve yerel toplulukların merkezi noktası olmak amacıyla, belirli bir zaman diliminde her alışveriş merkezinde en az bir topluluk etkinliği düzenleyeceğiz.
  • Multi’de rekabete dayalı bir ortam oluşturmaya ve müşterilerimize en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, “en iyi topluluk etkinliği”, “en iyi kiralama anlaşması” ve “en iyi inovasyon” ödüllerini vermeyi planlıyoruz.

GÜVENİLEN VE KENDİNİ ADAMIŞ PERAKENDE UZMANLARI

  • Müşterilerimize daha etkili hizmet vermek ve yerel uzmanlarımızın bilgilerini artırmak amacıyla, Avrupa ve Türkiye genelinde alışveriş merkezi yöneticilerinin deneyim ve fikir alışverişinde bulunmaları için yıllık etkinlikler düzenliyoruz.
  • Multi ile çalışan tedarikçilerin bizimle aynı kalite ve standartları benimsemelerini sağlamak için, tüm büyük ihalelere sorumlu tedarik süreçlerini dahil etmeyi taahhüt ediyoruz.
  • Multi çalışanlarının tamamına her yıl uyum eğitimi sağlanıyor; bu da çalışanlarımızın kendilerinden ne beklediğimizi anlamalarına ve mümkün olan en etik şekilde hareket etmelerine olanak tanıyor.