RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2019

PARTNER
W HANDLU DETALICZNYM

Pobierz

ZOBOWIĄZANIA MULTI

JAK TWORZYMY TRWAŁĄ WARTOŚĆ
DLA NASZYCH INTERESARIUSZY

AKTYWNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  • Aby zachować zgodność z międzynarodowymi i krajowymi przepisami oraz zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, dążymy do tego, by zredukować w latach 2015-2025 energochłonność i związaną z nią emisję dwutlenku węgla o 20%.
  • Wkrótce wdrożymy System Zarządzania Środowiskowego dla całego zarządzanego przez nas portfela, co pomoże nam zarządzać naszym wpływem na środowisko na poziomie strukturalnym i służyć będzie edukacji naszych pracowników w zakresie efektywnego działania.
  • Dbamy o to, aby zarówno lokalne zespoły, jak i zarządzane przez nas nieruchomości były dobrze przygotowane do radzenia sobie z wszelkimi możliwymi przyszłymi zdarzeniami. Dlatego do 2020 roku zaktualizujemy nasz plan zarządzania kryzysowego dla każdego obiektu i zapewnimy niezbędne szkolenia odpowiednim pracownikom.

ZROZUMIENIE I OBSŁUGA NASZYCH KLIENTÓW

  • Dążymy do lepszego zrozumienia (przyszłych) potrzeb naszych klientów, dlatego opracujemy i wdrożymy jednolite narzędzia służące zarówno do monitorowania i poprawy doświadczeń klientów, jak i podniesienia efektywności naszych działań.
  • Aby mieć lepszy kontakt z mieszkańcami i stać się centralnym punktem lokalnych wspólnot, zorganizujemy minimum jedno wydarzenie społecznościowe w każdym centrum handlowym w konkretnym okresie.
  • Staramy się stymulować w Multi atmosferę rywalizacji i zapewniać naszym klientom to, co najlepsze. Dlatego planujemy wprowadzić nagrody za “najlepsze wydarzenie społecznościowe”, “najlepszą umowę najmu” i “najlepszą innowację”.

ZAUFANI I ZAANGAŻOWANI EKSPERCI HANDLU DETALICZNEGO

  • W trosce o lepszą obsługę klientów oraz poszerzanie wiedzy naszych lokalnych ekspertów organizujemy coroczne wydarzenia dla zarządców naszych centrów handlowych w całej Europie i Turcji, by umożliwić im wymianę doświadczeń i pomysłów.
  • Aby zapewnić dostawcom współpracującym z Multi taki sam poziom jakości i standardów jaki sami oferujemy, zobowiązujemy się do uwzględnienia zasad odpowiedzialnych procesów zakupowych we wszystkich większych przetargach.
  • 100% pracowników Multi przechodzi co roku szkolenie w zakresie zgodności z przepisami, co gwarantuje, że nasi pracownicy rozumieją, czego od nich oczekujemy i działają w najbardziej możliwy etycznie sposób.