SPRÁVA O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ROK 2019

PARTNER
V MALOOBCHODE

Stiahnuť

ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI MULTI

AKO TVORÍME DLHODOBÚ HODNOTU
PRE NAŠICH AKCIONÁROV.

AKTÍVNE RIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ

  • Aby sme dodržali medzinárodné aj lokálne právne predpisy a znížili svoju environmentálnu stopu, usilujeme sa medzi rokmi 2015 a 2025 znížiť našu energetickú náročnosť a súvisiace emisie uhlíka o 20%.
  • V najbližšom čase plánujeme zaviesť Systém environmentálneho manažmentu pre celé naše spravované portfólio, ktorý nám pomôže zvládnuť náš environmentálny dopad na štrukturálnej úrovni a zároveň bude slúžiť na vzdelávanie našich zamestnancov v oblasti efektívnej a úspornej prevádzky.
  • Aby sme zabezpečili, že nielen miestne tímy, ale aj nehnuteľnosti, ktoré spravujeme, sú dobre vybavené a pripravené zvládnuť akékoľvek budúce udalosti, aktualizujeme náš plán krízového riadenia pre každú jednu nehnuteľnosť v našom portfóliu a poskytujeme v tomto smere školenia všetkým príslušným zamestnancom.

CHÁPEME NAŠICH KLIENTOV A SLÚŽIME IM

  • Pretože sa snažíme o ešte lepšie pochopenie (budúcich) potrieb našich klientov, vyvinieme a zavedieme jednotné nástroje na monitorovanie a zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, ale aj účinnosti našej prevádzky.
  • Aby sme nadviazali ešte lepšie spojenie s miestnymi obyvateľmi, pochopili ich a stali sa ústredným bodom lokálnych komunít, zorganizujeme minimálne jedno komunitné podujatie v každom nákupnom centre v stanovenom časovom období.
  • Snažíme sa v rámci firmy stimulovať súťaživú atmosféru a poskytovať našim klientom len to najlepšie. Aj preto plánujeme udeľovať ceny za „najlepšiu komunitnú akciu“, „najlepšiu zmluvu o prenájme“ či „najlepšiu inováciu“.

SKÚSENÍ ODBORNÍCI NA RETAIL

  • Pre manažérov nákupných centier organizujeme každoročné podujatie, kde si vymieňajú skúsenosti a nápady z celej Európy a Turecka, aby sme poskytovali našim klientom ešte efektívnejšie služby a zároveň pomáhali našim miestnym profesionálom budovať svoje znalosti.
  • Zaväzujeme sa do všetkých významných tendrov zahrnúť zodpovedné procesy obstarávania, aby sme zabezpečili, že dodávatelia spolupracujúci s našou spoločnosťou budú dodržiavať rovnakú úroveň kvality a štandardov ako my v Multi.
  • 100% zamestnancov Multi každoročne absolvuje školenie o dodržiavaní a súlad s predpismi, ktoré zaručuje, že chápu, čo od nich očakávame a v rámci svojich činností dodržiavajú tie najvyššie etické štandardy.