Korporatīvās atbildības ziņojums 2019

PARTNERIS
MAZUMTIRDZNIECĪBĀ

Lejupielādēt

MULTI APŅEMŠANĀS

KĀ RADĀM NOTURĪGU
VĒRTĪBU MŪSU IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM.

AKTĪVA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBA

  • Lai ievērotu starptautiskos un nacionālos tiesību aktus un mazinātu mūsu ietekmi uz vidi, no 2015. līdz 2025. gadam esam apņēmušies par 20% mazināt enerģijas intensitāti un ar to saistītās oglekļa emisijas.
  • Tuvākajā laikā ieviesīsim Vides pārvaldības sistēmu visam pārvaldītajam portfelim, kas ļaus mums strukturālā līmenī pārvaldīt ietekmi uz vidi un nodrošināt darbinieku izglītošanu efektīvas darbības jautājumos.
  • Nodrošinot, ka gan vietējās komandas, gan mūsu pārvaldītie īpašumi ir labi aprīkoti, lai risinātu jebkuru nākotnes notikumu, atjaunināsim savu krīžu vadības plānu katram īpašumam un nodrošināsim mācības visiem attiecīgajiem darbiniekiem līdz 2020. gadam.

SAPRAST UN APKALPOT MŪSU KLIENTUS

  • Tā kā mūsu mērķis ir labāk izprast klientu (nākotnes) vajadzības, izstrādāsim un ieviesīsim vienotus rīkus, lai uzraudzītu un uzlabotu klientu pieredzi un mūsu darbības efektivitāti.
  • Lai labāk sazinātos ar iedzīvotājiem un kļūtu par vietējo kopienu centrālo vietu, katrā tirdzniecības centrā noteiktā laikposmā rīkosim vismaz vienu kopienas pasākumu.
  • Cenšamies stimulēt konkurences gaisotni uzņēmumā Multi un nodrošināt vislabāko mūsu klientiem, tāpēc plānojam piešķirt balvas par “labāko kopienas pasākumu”, “labāko nomas darījumu” un “labāko jauninājumu”.

UZTICAMI UN APŅĒMĪBAS PILNI MAZUMTIRDZNIECĪBAS EKSPERTI

  • Lai efektīvāk apkalpotu klientus un paplašinātu mūsu vietējo ekspertu zināšanas, ik gadu rīkojam pasākumus tirdzniecības centru vadītājiem, lai apmainītos ar pieredzi un idejām Eiropā un Turcijā.
  • Lai nodrošinātu, ka piegādātāji, kas sadarbojas ar Multi, ievēro tādu pašu kvalitātes un standartu līmeni kā mēs, apņemamies visos atbildīgajos konkursos iekļaut atbildīgus iepirkuma procesus.
  • Katru gadu 100% Multi darbinieku notiek atbilstības mācības, kas nodrošina, ka mūsu darbinieki saprot, ko no viņiem sagaidām, un rīkojas pēc iespējas ētiskāk.