ttdesign

INTERNÉ ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO SPOLOČNOSTI MULTI

Ak chcú majitelia nákupného centra zostať relevantným a atraktívnym hráčom a naďalej prekonávať meniace sa očakávania nakupujúcich aj nájomcov, musia počas životného cyklu svojej nehnuteľnosti prispôsobiť a obnoviť dané maloobchodné prostredie. Práve v obdobiach, keď je retailový trh pod tlakom, tak ako je to aj v súčasnosti, je tento faktor dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Kontaktujte nás

VIAC AKO 3 DESAŤROČIA ÚZKEJ SPOLUPRÁCE S DEVELOPERMI A MAJITEĽMI NEHNUTEĽNOSTÍ

Už viac ako 35 rokov využíva štúdio TTDesign mimoriadne odborné znalosti v oblasti strategického plánovania, architektúry, mestského a interiérového dizajnu, vizualizácií, grafiky a technickej podpory v spolupráci s Multi Corporation a rôznymi ďalšími inštitucionálnymi investormi pri optimalizácii ich retailových nehnuteľností v celej Európe a Turecku.

Ponúkame návrhy v oblasti stratégie a dizajnu, ale aj komplexné plánovacie riešenia zahŕňajúce celý rozsah projektu. Projekty navrhujeme v širokom rozsahu, od mestských priestorov po nákupné centrá, od gastra a food courtov až po grafiku na stenách v sekciách ako sú toalety alebo parkovacie zariadenia.

ANALYZUJEME, ODPORÚČAME A NAVRHUJEME STRATÉGIU PRE VÁŠ DEVELOPMENT

Našou silnou stránkou je multidisciplinárny prístup, vďaka ktorému spolupracujeme s kolegami z oddelenia prieskumu trhu, leasingu, správy majetku, správy nehnuteľností, developmentu, ako aj s externými partnermi. Výsledkom tohto prístupu je intenzívny a vysoko účinný proces zahŕňajúci všetkých zúčastnených aktérov vrátane vlastníkov, nájomcov, samosprávy, štátnych orgánov a konzultantov.

Hneď na začiatku procesu prestavby alebo developmentu sa bližšie zaoberáme technickými, prevádzkovými, leasingovými a programovo-tematickými podmienkami. Tento prístup nám spolu s konkrétnymi ambíciami klienta a prieskumom trhu slúži ako základ pre súbor odporúčaní zameraných na optimalizáciu nákupného centra a jeho prípravu na budúci vývoj.

PREPROGRAMOVANIE CENTRA
prináša nový potenciál

Naša práca je viac, než len vylepšenie vzhľadu a atmosféry centra, pričom sa sútredíme najmä na optimalizáciu jeho funkcií. Dokážeme tiež preprogramovať a rozšíriť retailové plochy a pridať nové funkcie, či už sa jedná o bývanie, kancelárie alebo zdravotnícke zariadenia, aby sme vytvorili polyfunkčné objekty prispôsobené budúcim trendom. Inými slovami, vytvárame udržateľné riešenia pre trh s nehnuteľnosťami.

 

 

 

NAŠE SLUŽBY