Portfelis

PĀRVALDĀM APTUVENI 80 MAZUM-
TIRDZNIECĪBAS AKTĪVUS VISĀ EIROPĀ